2. simpozij Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za dermatovenerologiju

2 simpozij dermaPoštovane kolegice, poštovani kolege!

Ispred Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za dermatovenerologiju velika nam je čast pozvati Vas na 2. simpozij na temu: „Izazovi u suvremenom sestrinstvu dermatovenerologije“.

Teme simpozija:
1. zdravstvena njega dermatoveneroloških bolesnika zasnovana na dokazima
2. novosti u liječenju I njezi dermatoveneroloških bolesnika
3. Informatizacija i potrebe sestrinske dokumentacije u dermatovenerologiji
4. Slobodne teme
5. Posteri
6. Radionice

Smjernice za prijavu radova 
Radove treba prijaviti i dostaviti stručnom odboru na e-mail adresu
udruga.derma@gmail.com

Sažetak treba biti pisan u MS Word formatu, na hrvatskom jeziku te može sadržavati do
jedne kartice teksta. Prijava treba sadržavati naslov rada, puno ime i prezime autora (ili
svih autora) i ustanovu.

Pozivam Vas da se aktivno uključite u rad simpozija i dostavite Vaše radove do 15. ožujka 2014.

Radovi pristigli nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.
Svi prihvaćeni radovi bit će objavljeni na CD – knjizi sažetaka.

Za sve detaljne obavijesti molimo Vas da se obratite:
Organizacijskom odboru
KBC „Sestre milosrdnice“
Klinika za kožne i spolne bolesti
Vinogradska cesta 29, 10 000 Zagreb

Tajnice kongresa
Marina Podkrajac
e-mail: mpodkrajac@gmail.com
tel: 01/3787 235
Barbara Vuković
e-mail: barbie.vukovic@gmail.com
tel: 01/3787 431
faks: 01/3787 493

Tehnički organizator Kongresa
Filida – Putnička Agencija d.o.o.
Selska 92b, 10000 Zagreb, CROATIA
Tel: +385 (0)1/4616 520
Fax: +385 (0)1/4616-521
Mob:+385 (0)98/9828-478
e-mail: tatjana@filidatravel.hr