10. Kongres koordinacije hrvatske obiteljske medicine

10. Kongres koordinacije hrvatske obiteljske medicine održao se 24. svibnja 2019.godine u Šibeniku. U sklopu 10. Kongresa KOHOM – a održana je radionica “Osnovne kirurške vještine za zahvate u lokalnoj anesteziji.” 

Pod vodstvom liječnika Željka Djakovića i Gorana Madžarca polaznici radionice imali su priliku podsjetiti se (i naučiti) osnovnih metoda šivanja rana. Na spomenutom skupu aktivno je sudjelovao i Tomislav Pijetlović, medicinski tehničar iz Klinike za bolesti srca i krvnih žila iz Dijagnostičko – terapijskog odjela za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca.

Za početak radionice održano je predavanje o osnovama šivanja, lokalnim anesteticima te pravilima zbrinjavanja različitih vrsta rana. Svaki polaznik dobio je oštricu, iglodržač, pincetu te konac za šivanje. Na modelu kože napravljenom od spužve svaki polaznik oštricom je napravio rez. Podučeni su pravilnom držanju instrumenata te pravilnom vađenju igle i konca iz njihovog spremnika.

Polaznici su naučili jednostavan šav, povratni šav te (za one koju su prethodne savladali brzo) intrakutani šav. Sve šavove su nakon postavljanja samostalno i izvadili.

Zaključno, može se reći kako je održana vrlo uspješna i korisna radionica o osnovama zbrinjavanja kirurških rana, koja je korisna, kako za liječnike, tako i za sve medicinske sestre koje se bave ovom djelatnošću.

Pripremio: Tomislav Pijetlović, med. techn., Klinika za bolesti srca i krvnih žila