28. studenog 2012.
Izvještaj s IX. kongresa društva HUMS-a

Pripremile:Josipa Čorić, bacc.med.techn; Kristina Kužnik, bacc.med.techn.

KBCSM, Klinika za pedijatriju
 

U Puli je od 18-21. listopada 2012. godine održan IX. Kongres Pedijatrijskog društva HUMS-a. Na Kongresu je sudjelovalo oko 150 medicinskih sestara i tehničara. Prezentaciju radova o pojedinim segmentima zdravstvene njege djeteta prezentiralo je 45 autora. Sudjelovale su  sve Klinike i  Odjeli za pedijatriju iz Republike Hrvatske, Zdravstveno veleučilište Zagreb, nekoliko Pedijatrijskih poliklinika, te nekoliko sudionica iz Patronažne zdravstvene zaštite.
Prezentacijom radova i mnogim diskusijama u raspravi članovi Izvršnog odbora i ostali sudionici  donijeli  su preporuke i zaključke Kongresa:

1.       preispitati mjere i stupanj sigurnosti djece na bolničkim odjelima za vrijeme hospitalizacije, izraditi identifikacijske narukvice za djecu, instalirati alarmne uređaje na ulazu i izlazu sa dječjeg odjela, djelovati na poboljšanju mogućnosti stalnog boravka roditelja uz dijete, tražiti dovoljan broj medicinskih sestara

2.       podizati kvalitetu trajne edukacije pedijatrijskih medicinskih sestara, organizirati radionice, održavati tečajeve, seminare, kongrese, poticati medicinske sestre na pisanje radova i objavu stručnih članaka

3.       bilježiti i pratiti icidente, medicinske pogreške u radu, kako bi se o njima raspravljalo, ne radi kazne, nego u svrhu poboljšanja kvalitete rada

4.       raditi na međusobnoj komunikaciji unutar timova, klinika ,ustanova, s djetetom i roditeljima

5.       potaknuti nastojanja za uvođenjem zakonom regulirane  pedijatrijske dokumentacije u elektronskom obliku radi poboljšanja kvalitete rada na području zdravstvene njege djeteta

6.       Trajno održavati vezu s PNAE, zbog izmjene iskustava i novosti iz zdravstvene njege i sestrinstva

 

Medicinske sestre KBC Sestre Milosrdnice Klinike za pedijatriju su sudjelovale s radovima:

 • Zlata Bradovski
  Sedacija djece i adolescenata kod dijagnostičkih pretraga – sestrinski postupci
 • Josipa Čorić
  Incident
 • Kristina Kužnik
  Ljetni kamp za djecu i mlade s epilepsijom
 • Ivana Stanić
  Najčešće psihogene reakcije i problemi u adolescenata hospitaliziranih tijekom pet godina u KBCSM  - neuropedijatrija
 
 
Copyright © Sva prava pridržana, KBCSM