24. lipnja 2013.

Izvještaj sa 6. međunarodnog kongresa Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije

Pripremila: Danijela Prugovečki, bacc.med.techn.

KBCSM, Zavod za anesteziologiju i intenzivno liječenje
 

Od 25.-28. travanja 2013. održan je 6. Međunarodni kongres Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije (HDMSARIST) u Hotelu Solaris, Šibenik. Kongres je okupio 200 medicinskih sestara i tehničara iz Hrvatske i Europe. Teme ovogodišnjeg kongresa bile su:

  • Nova dostignuća u anesteziji i intenzivnoj skrbi
  • Trijaža u hitnom prijemu
  • Etičke dileme u transfuzijskom liječenju
  • Menadžment boli
  • Pedijatrijska i neonatalna intenzivna skrb
  • Infekcije u jedinicama intenzivnog liječenja
  • Sestrinstvo  utemeljeno na dokazima
  • Komunikacijske vještine medicinskih sestara
  • Indikatori kvalitete
  • Slobodne teme

Kao i do sada medicinske sestre naše bolnice koje rade u jedinicama intenzivnog liječenja i anesteziji na svim lokalitetima, aktivno su sudjelovale sa slijedećim temama:

Komunikacijske vještine anesteziološkog tehničara u operacijskoj sali – Agneza Glavočić, Nikolina Humeljak

Transfuzijom izazvana akutna ozljeda pluća kod traumatološkog bolesnika – Cecilija Grgas Bile, Martina Marić, Zrinka Skuganović

Sestrinska skrb intoksiciranih bolesnika u intenzivnoj skrbi - Milena Fiket, Renata Horvatin, Renata Kalajdžić

Edukacija obitelji pri intratekalnoj analgeziji u terminalnoj fazi bolne maligne bolesti – Mira Paver, Nikolina Novosel

Liječenje boli u Klinici za tumore – Anastazija Šantić, Aleksandar Radenović

Primjena sestrinske informatike u službi zdravlja zajednice – Aleksandar Radenović, Anastazija Šantić

Dobra i kvalitetna predavanja, radionice i vježbe, druženje, nova poznanstva i razmjena iskustva, presjek su još jednog u nizu uspješnih  kongresa HDMSARIST-a.

 

 
Copyright © Sva prava pridržana, KBCSM